Nutrition Point 小編・Oct 10,2023

【六種通便神器】宿便,宿一消!

【六種通便神器】宿便,宿一消!

過咗長假期之後好多朋友仔都話佢哋有少少便秘同埋有肚谷,明明食多咗纖維同埋飲多咗水都去唔到大便!

依個係同我哋突然之間大飲大食之後引致嘅腸道微生態改變,令到我哋會出現短暫腸道蠕動減慢嘅情況,所以就算我哋食多咗蔬菜都好,其實只係會提升腸胃負擔,未必可以刺激到身體排便。

如果要通便嘅話,唔係要食多啲纖維咁簡單其實係要同一時間有足夠嘅油分、水溶性纖維同埋益生菌,今日介紹返六種可以幫助清宿便既食物!

當然可以!以下是一份關於六種通便食物的介紹文章:

標題:促進腸道健康的六種通便食物

導言:良好的腸道健康對於維持整體健康至關重要。有時候,我們可能會遇到便秘的問題,這時候選擇一些富含纖維和促進腸道蠕動的食物是非常有益。的以下介紹了六種通便食物,它們分別是杏仁、奇異果、橄欖油、黑棗、梅乾和泡菜。

1. 杏仁:
杏仁有豐富嘅蛋白質、油份同埋纖維!
可以幫助身體釋出膽汁做到通便嘅效果佢亦都可以提供足夠嘅纖維,令到我哋排便份量上升!

2. 奇異果:
奇異果係一種營養豐富的水果,公認係通便之選,因為佢嘅水溶性纖維同埋水份都比較高!

3. 橄欖油:
橄欖油含有單不飽和脂肪酸,有助於軟化大便並減少便秘。整沙律嘅時候可以加入橄欖油,幫助軟化大便。

4. 黑棗:
富含纖維、鐵和鈣,可以促進腸道蠕動並提高血液中的鐵含量。

5. 梅乾:
梅乾含有豐富糖醇,發酵後有助於增加腸道蠕動並保持腸道健康。但係如果有腸易激綜合症嘅話就避免食用。

6. 泡菜:
泡菜含有豐富嘅植物乳桿菌(益生菌一種)可以增加腸道中的有益菌叢,改善腸道菌群平衡。

如果大家發現自己有排便問題,而且用咗好多方法都幫唔到嘅話,可以搵我哋嘅疾病營養諮詢服務幫吓手。

營養師首先會用營養治療儀器搵返微元素體質,再對比現時飲食上邊有冇啲乜嘢同體質唔相符,引致消化不良,再配合適當嘅補充劑同埋飲食方案,可以幫助改善腸胃問題!

計劃詳情:https://nutrition-point.com/disease/

自助預約系統: https://nutrition-point.as.me/?appointmentType=40304615

Whatsapp 預約:https://api.whatsapp.com/send?phone=85268753663

Older Post New Posts