Nutrition Point 小編・Sep 15,2023

【月餅熱量紅綠燈】聰明食月餅小甜士

【月餅熱量紅綠燈】聰明食月餅小甜士

又到左中秋節,大家應該開始食緊唔同類型嘅月餅!

其實唔係全部月餅都唔食得,只要跟住依個熱量紅綠燈圖鑑,其實都可以食得安心!

其實月餅因為普遍都係屬於高油分同埋熱量嘅食物,就算係雪糕或者冰皮月餅佢哋都係普遍比較高糖分,所以如果真係好想食嘅話,可以跟住以下嘅聰明食月餅小貼士,等你食嘅時候都可以減少身體腸胃同埋肝臟負擔!

聰明食月餅小貼士

1.主要簡黃燈同埋綠燈嘅月餅
2.每次最多食1/4 個(傳統月餅)或1/2(雪糕同埋冰皮)
3.梳打水、綠茶和奇異果都可以解滯
4.千祈唔好將月餅當左做一餐,因為佢嘅油脂太高,如果個餐冇碳水化合物同埋水溶性纖維嘅話好難幫助消化高油脂食物會引致消化不良

Older Post New Posts