Nutrition Point 小編・Oct 12,2023

【案例分享】以營養改善濕疹

【案例分享】以營養改善濕疹

G小姐係一個嚴重濕疹嘅女仔,濕疹影響咗佢接近10年!

依10年,基本上佢都好怕食嘢同試一啲新嘅嘢,特別係出街食,因為佢唔知道食咗啲乜嘢之後成隻手同埋腳都會腫晒同埋之後出濕疹,有時食快餐會出濕疹同埋紅腫,有時又唔會!

所以令到佢跟從左一個叫做清澈飲食法,即係只係食佢覺得安全嘅食物,而且油鹽糖都好少,呢個飲食習慣開始令到佢對食物有抗拒,最後經媽咪同埋妹妹鼓勵下過嚟搵我哋營養師做體質調理 。

營養師重新由最基本嘅消化蛋白質能力開始處理,因為長時間跟從清澈飲食會令到消化蛋白質能力下降。

我哋用儀器搵返微元素體質之後,再由飲食底下重新組織,令到佢就算唔使足清澈飲食,全部食物都可以按佢嘅體質底下消化,加埋針對性嘅補充劑,依三個月G小姐,慢慢都見到佢嘅濕疹有改善!

案例分享:https://nutrition-point.com/casesharing/

自助預約系統: https://nutrition-point.as.me/?appointmentType=40304615

Whatsapp 預約:https://api.whatsapp.com/send?phone=85268753663

Older Post New Posts