LAU JIM・Apr 01,2024

【條腸唔識郁?】大腸排毒果汁!

【條腸唔識郁?】大腸排毒果汁!
呢幾日長假期大家都應該食得好開心,大家有冇發現就算假期日子食幾多菜都好,都都冇排便嘅感覺!
依個係因為我哋消化液被揸乾,令到我哋冇足夠嘅消化液去消化我哋假期食物,但係新嘅食物又黎緊,所以會令到我哋腸胃會出現功能性消化不良!
呢個情況可以試吓用一杯提升腸胃消化嘅蘋果生薑汁,薑入邊嘅活性成分可以提升腸胃消化液嘅分泌,加速食物消化,重整排便!
材料
-蘋果一個
-薑 兩片
-水 100毫升
做法
-薑片去片
-蘋果去皮去籽切成粒狀
-放入榨汁機中提取果汁
-完成
【10-day challenge : 營養師幫你解鎖消脂體質】
Older Post New Posts