LAU JIM・Jul 21,2023

【港式甜品熱量圖鑑】避開甜蜜陷阱

【港式甜品熱量圖鑑】避開甜蜜陷阱
好多朋友仔近排都習慣,星期五食完晚餐之後出去食個甜品!
港式甜品都係好多朋友仔嘅首選!因為相對西式甜品,佢冇咁多油份,但係都要識得揀先可以食得放心!
因為港式甜品,相對糖分都不少,好似糖不甩同埋芝麻湯圓,入邊有74%以上嘅熱量都係由碳水化合物同埋糖分以來,所以唔好以為佢細細粒,但係其實都已經好高能量!
所以幫大家預備咗一個熱量圖鑑等大家下次出去食嘅時候可以食得安心又放心!
如果大家要食一啲高熱量嘅甜品時,最好同朋友一齊分享咁樣嘅話,就算高熱量都好都唔怕啦!
如果冇人同你分享嘅話,就降低進食高熱量甜品嘅頻率,即係可能容許自己一個月食兩次,咁樣嘅話又可以滿足到心理又唔怕整個月份熱量吸收過多!
Older Post New Posts