Nutrition Point 小編・Jun 08,2023

【營養小知識】花青素

【營養小知識】花青素

青素係一種生物性多酚,係一種天然嘅悉數,大家平時如果見到蔬菜呈現紅色、藍色同埋紫色嘅話都係源於花青素,我哋可以喺藍莓、黑加倫子、車厘子、提子同埋車厘子中搵到佢哋,佢亦都係一種超級抗氧化劑同抗炎劑,今日同大家講吓花青素嘅好處!

1. 抗氧化
花青素係天然嘅抗氧化劑,可以幫助中和血液入邊嘅自由基,減低自由基繼續破壞血管同埋細胞,自由基濃度低咗,自然身體發展代謝性疾病嘅機會率例如心臟病同埋糖尿病就有機會會下降,有一啲嘅研究發現花青素可以幫助降低腸胃癌症發展風險!

2. 提升腦部健康
花青素可以幫助降低大腦自由基嘅壓力,亦都有保護神經系統嘅功能,可以減低年齡引致嘅腦部衰退問題,有研究指出花青素可以降低認知障礙症風險

3. 控制血糖
花青素可以幫助提升胰島素敏感程度,令到我哋嘅肝臟同埋肌肉更加容易可以使用到血糖,有研究指出很想服用花青素,患上糖尿病,風險較低!

所以大家想補充嘅話,可以通過進食深色嘅蔬菜同埋水果或者係補充劑上邊搵花青素(Aanthoycanides)或原花青素(Proanthocyanidins)都可以,每日建議攝取量為20-50 mg ,以幫助改善炎症問題 !

Older Post New Posts