Nutrition Point 小編・Nov 01,2023

【營養擂台】藜麥Vs白米

【營養擂台】藜麥Vs白米

藜麥同埋白米都係好常見嘅穀類主食,但係原來佢哋營養成份比較起上嚟都有好大分別同埋用途都唔一樣!

藜麥係一種古老嘅穀物而百米係現代加工之後去除胚芽同埋外殼嘅大米,同大家講吓佢哋分別嘅營養有啲乜嘢特色!

藜麥和白米在營養價值上有一些差異。以下是藜麥和白米的營養比較:

1. 蛋白質:藜麥是一種良好的植物性蛋白質來源,含有完整的九種必需胺基酸。相比之下,白米的蛋白質含量較低,且缺乏一些必需胺基酸。

2. 纖維:藜麥富含膳食纖維,有助於消化和腸道健康。而白米的纖維含量較低。

3. 礦物質:藜麥含有豐富的鐵、鎂和鉀等礦物質,有助於維持身體的正常功能。相比之下,白米的礦物質含量相對較低。

4. 維生素:藜麥富含維生素B群(如維生素B1、B2和菸鹼酸)以及維生素E,而白米在維生素方面相對較少。

5.消化性:白米比較容易消化和提供快速能量補充,適合有腸胃問題和生病時使用!

6.味道:白米沒有任何天然鹼性味道,適合廣泛加入不同烹調食物中,煮法容易!

如果大家對平時食開嘅食材唔知啱唔啱自己嘅體質,亦都唔知道點樣選擇適合自己嘅食物嘅話,可以搵我哋嘅營養師做一次體質營養咨詢,營養師會搵返你嘅體質,再根據你嘅體質同埋生活習慣去安排同你體質吻合嘅飲食!

體質飲食嘅重點就係係改變好少嘅生活陋習嘅前提底去改善健康,做到健康槓桿化!

案例分享:https://nutrition-point.com/casesharing/

自助預約系統: https://nutrition-point.as.me/?appointmentType=40304615

Whatsapp 預約:https://api.whatsapp.com/send?phone=85268753663

Older Post New Posts