LAU JIM・Mar 29,2024

【營養新知】點解食朱古力會開心?

【營養新知】點解食朱古力會開心?
大家有時唔開心嘅時候都會食朱古力,但係大家又知唔知點解食完朱古力之後會開心啲?
因為朱古力入邊含有豐富嘅酪胺酸,會刺激身體製造多巴胺,多巴胺一隻快樂荷爾蒙會令到我哋有開心嘅感覺同埋愉快嘅感覺!
但係唔係全部朱古力都得㗎,需要可可固體濃度比較高嘅朱古力,先可以刺激多巴胺分泌,即係最少要有70%以上,如果平時大家食牛奶朱古力嘅話其實就未必有足夠嘅酪胺酸去提升我哋嘅多巴胺!
大家下次就識得揀朱古力啦!
【10-day challenge : 營養師幫你解鎖消脂體質】
Older Post New Posts