Nutrition Point 小編・Oct 01,2022

【長途機營養小貼士】我飛喇bye

【長途機營養小貼士】我飛喇bye
好多平時有複診嘅朋友都知道我10月要去澳洲玩10日,有疫情開始之後其實都冇離開過香港,好彩護照仲未過期🤣
大家知唔知如果坐長途機嘅時候有咩營養要留意?
1. 上機前3小時
❌避免進食過量精製澱粉,防止血糖波幅引致搭飛機時出現突然飢餓情況
✔️ 進食2至3份複合性澱粉(藜麥、紅米或意大利粉)
✔️以蛋白質為主食(可以食雞扒、魚扒或者豆腐
2. 在飛機途中
❌避免飲用梳打水、西蘭花、椰菜花和蘋果,因為機艙壓力較低,我哋腸胃中嘅氣體會較容易膨脹,好容易引致有胃氣脹或者胃部不適問題
✔️可以選用橙或香蕉去補充鉀質防止抽筋
✔️飲用足夠水份和避免飲酒,在機艙中,身體流失水份比在陸地快。所以我們需要有足夠水份防止皮膚和呼吸道變得乾燥
3. 落飛機之後
✔️可以補充電解水、香蕉或者朱古力去補充糖分同埋鉀質,從而舒緩疲勞
Older Post New Posts