LAU JIM・Mar 12,2024

【隱形殺手】隱藏在食物中的糖分

【隱形殺手】隱藏在食物中的糖分


原來平時大家煮食時候用嘅白糖,只係佔據我哋全日嘅糖分嘅攝取30%,有70%嘅糖分都係隱藏喺一啲嘅食物入邊!

例如有一啲嘅食物都食唔到甜,原來喺製作過程底下原來都會加入糖分,就好似餅乾、白麵包同埋蝦餅!

另外有啲可以看似健康,但係原來糖分係極高嘅食物,例如常見嘅穀物早餐同埋果汁,呢啲係叫做包住健康嘅糖果!

今日同大家分享吓種常見高糖份嘅隱藏食物!

😀計劃詳情:
https://nutrition-point.com/disease/

😀自助預約系統:
https://nutrition-point.as.me/schedule.php

😀Whatsapp 預約:
https://api.whatsapp.com/send?phone=85268753663

😀案例分享 :
https://nutrition-point.com/casesharing/

Older Post New Posts