Nutrition Point 小編・Aug 17,2022

【西蘭花vs椰菜花】

【西蘭花vs椰菜花】

🧐西蘭花和椰菜花都係➕十字花科蔬菜➕,十字花科蔬菜含有比較高抗氧化劑🥰同埋抗癌成分💪🏻,即使兩者都同為超級食物🦸‍♀️,但係其實佢哋嘅營養活性成分譜系其實大大不同😁

💪🏻西蘭花比較含有豐富嘅胡蘿蔔素🔸、維他命K、維他命E、鐵質同埋鉀質,主要佢可以做到更加好嘅脂溶性嘅抗氧化同埋可以幫助我哋去水腫🥰

💭椰菜花嘅抗癌物質係比較多種類,例如佢含有蘿蔔硫素和異硫氰酸脂可以幫助抑制癌細胞生長😬另外佢入邊有好豐富嘅蛋白質🥚、維他命B群💕同埋膽鹼,可以幫助身體製造神經必須材料維持大腦發育🧠、加強記憶力✅

Older Post New Posts