Nutrition Point 小編・Apr 20,2022

【🐷常見豬肉部位營養圖鑑🔎】

【🐷常見豬肉部位營養圖鑑🔎】

大家揀豬肉嘅時候,都有好多唔同嘅部位,有時真係唔知道,原來豬肉唔同部位都有唔同既🔥熱量陷阱🪤!

其實大家揀部位黎買,都可以令自己食得健康💪🏻今日一次過總結常見嘅🐖豬肉部位熱量陷阱,同埋比較推薦嘅部位俾大家!

以下為每100克計算後的營養成份

豬頸肉 (高熱量部位: 不推薦)
熱量:655kCal
P: 6g
F: 70g
C: 0g

梅花肉 (*適量食用*)
熱量: 269kCal
P: 23g
F: 19g
C:0g

腰內肉 (*低卡之選*)
熱量: 115kCal
P: 26g
F: 3.5g
C: 0g

後腿肉(*低卡之選*)
熱量: 123kCal
P: 20.4g
F: 4.0g
C: 0.4g

五花肉(高熱量部位: 不推薦)
熱量: 360kCal
P: 14.9g
F: 32.9g
C: 0.5g

豬腳(*適量食用*)
熱量: 252kCal
P: 21.9g
F: 17.6g
C: 0.0g

梅花肉 (*適量食用*)
熱量: 269kCal
P: 23g
F: 19g
C:0g

腰內肉 (*低卡之選*)
熱量: 115kCal
P: 26g
F: 3.5g
C: 0g

後腿肉(*低卡之選*)
熱量: 123kCal
P: 20.4g
F: 4.0g
C: 0.4g

五花肉(高熱量部位: 不推薦)
熱量: 360kCal
P: 14.9g
F: 32.9g
C: 0.5g

豬腳(*適量食用*)
熱量: 252kCal
P: 21.9g
F: 17.6g
C: 0.0g 

Older Post New Posts