Nutrition Point 小編・Aug 29,2022

【5分鐘純素麻婆豆腐】不用素肉版本

【5分鐘純素麻婆豆腐】不用素肉版本

上年整咗一個麻婆豆腐係要用到素豬肉,今日教大家整一個唔使素肉都整到嘅麻婆豆腐,其實用杏鮑菇都可以模仿免治豬肉嘅質地

材料

3 條杏鮑菇

1 磚硬豆腐

適量麻婆豆腐醬

做法

杏鮑菇洗乾淨後,料理機打碎

豆腐切成正方形粒裝

平底鑊加熱把杏鮑菇加入炒香

加入一湯匙麻婆豆腐醬繼續炒香

加入豆腐粒、兩湯匙麻婆豆腐醬和半杯水

慢慢攪拌,直到醬汁收水

完成

Older Post New Posts