Nutrition Point 小編・Jun 21,2023

【6月20日訪問】最強生命線

【6月20日訪問】最強生命線

今次係 85 台講 花青素,大家有無睇!

花青素係一種生物性多酚,係一種天然嘅色素,大家平時如果見到蔬菜呈現紅色、藍色同埋紫色嘅話都係源於花青素,我哋可以喺藍莓、黑加倫子、車厘子、提子同埋車厘子中搵到佢哋,佢亦都係一種超級抗氧化劑同抗炎劑,今次訪問由JIM JIM 同大家講吓花青素嘅好處!

Older Post New Posts