Nutrition Point 小編・Jan 09,2023

【無小麥主食】冇小麥其實唔難

【無小麥主食】冇小麥其實唔難
近排好多朋友仔既濕疹同埋蕁麻疹都出返晒嚟,喺做飲食改善嘅時候我哋都會叫佢減少進食小麥主食去幫身體係消炎,但係好多人都擔心會好似冇嘢揀!
今日總結左一啲可以食既無小麥主食俾大家參考,等大家喺移除小麥嘅時候都冇咁辛苦!
❌無小麥主食不等於無麩質❌
好多人都以為我平時叫人戒小麥製品等同要無麩質飲食。
其實輕微嘅炎症會建議戒走小麥類主食減低對生活既影響,即係執行者仍然可以淺嘗含有小麥嘅食物,唔需要完全移除麩質,但係如果本身對麩質敏感嘅朋友(例如乳糜瀉),就需要執行無麩質飲食。
所以如果大家想改善炎症可以嘗試移走以下含有麩質食物,就唔使樣樣食物都check 有無有麩質啦!
常見含有麩質食物
-中西食麵包
-麵條
-意大利粉
-蛋糕類和餅乾類甜點
-啤酒、高粱和麥芽特飲
-穀物片、燕麥片
Older Post New Posts