Nutrition Point 小編・Dec 05,2022

【秋冬煲仔陷阱】一個煲2000卡路里

【秋冬煲仔陷阱】一個煲2000卡路里
上星期分析了唔同煲仔菜嘅澱粉質食材和肉類營養。咁煲仔菜又有咩關於調味和烹調方式嘅健康陷阱?
陷阱1: 高鈉重口味
唔知大家有冇試過食完煲仔菜後,成晚都覺得口渴,要不停飲水?因為煲仔菜嘅醬汁多為重口味,添加大量蠔油、豉油、雞粉、豆瓣醬、沙爹醬等調味,令鈉含量大大增加。
😵‍💫高鈉飲食會引致血壓上升,因此選擇較低鈉嘅煲仔菜,就可以食得健康又滿足!
🚫🍴常見高鈉煲仔菜:麻辣雞煲、沙爹肥牛煲、薑蔥魚雲煲
✅🍴常見較低鈉煲仔菜:海鮮豆腐煲、栗子炆雞煲、椰汁芋頭煲
陷阱2: 烹調方式大不同
雖然都是煲仔菜,但是有煎有炸有炆,哪種比較健康?
☠️在烹調肉類時,廚師通常會將肉先泡油(即稍微炸過)以保持肉裡嘅水分,味道會更好,但令肉類吸收更多油分,增加脂肪攝取。
✅所以喺選擇煲仔菜個陣,可以先點上湯浸泡嘅菜式,當中嘅食材多以水燙、炒為主,之後先選擇炆、炒嘅煲仔菜。肉類表面有炸粉嘅多以油炸烹調為主,應盡量少吃。
🚫🍴 常見煲仔菜:
薑蔥魚腩煲、魚香茄子煲
✅🍴 常見煲仔菜:
用上湯浸煮嘅菜式如雜菜煲、上湯海鮮豆腐煲等
Older Post New Posts